facebook-icon

ATIK SU ARITMA VE GİDER TEMİZLİĞİ

Konutlar ve ticari işletmeler kullandıkları katı/ sıvı yağlar, gres yağı vb. pamuk, kağıt, sigara gibi atıkları drenaj borularına uygunsuz ve fazla miktarda verdiklerinde ve/veya gider borularında zaman içinde meydana gelen yıpranma ve daralmalar nedeniyle oluşan birikinti sonucunda, giderler bir süre sonra tıkanabilir. Bu da atık suyun ev ve işyerlerinde geri tepmesine ve/veya borular içerisinde zaman içinde oluşan birikinti nedeniyle ortamın kötü kokmasına neden olabilir. 

ATIK SU  ARITMADA KULLANILAN ÜRÜN: WASTE DIGESTER

Waste Digester;  Atık suyu hızlı bir şekilde arıtmak ve oluşan kötü kokuyu gidermek için kullanılan gramında yaklaşık beş milyar canlı organizma  (155 milyar/ons)  içeren bakteri ve enzim konsantresidir.

WD ETKİ MEKANİZMASI:

Yağların Yıkımı

Gres yağı, katı yağlar ve sıvı yağlar gibi suda çözünmeyen maddeler, evsel atığın %25-50 ‘sini oluşturur. Waste Digester önemli miktarda lipaz enzimi oluşturan doğal bakteriler içerir. Bunlar yağları parçalar ve hızla sindirir.

Waste Digester’ın düzenli kullanımı atık sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Yağların ortamda tabakalar oluşturmasını, toplanmasını ve adeta yapıştırıcı görevi görerek sistemi tıkamasını önler.

Deterjanların Yıkımı

Alkil Benzen Sulfonat (ABS) ve Sodyum N-Dodesil Benzen Sulfonat (LAS) vb gibi sentetik deterjanlar  temizlikte kullanıldıklarında sistemlere giren oksijen miktarını azaltır. Oksijen transferinin engellenmesi, atık su arıtma ünitelerinin kapasitesini  %30-40 oranında azaltır.

Waste Digester bu deterjanları etkin ve hızla  yıkan bakteriler içerir. Böylece deterjanların ortamda kalma süresi kısalır ve atık suyun Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD=Biochemical Oxygen Demand ) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacını (COD=Chemical Oxygen Demand) ) azaltır.

Selülozün Yıkımı

Pamuk, kağıt, sigara gibi selüloz içeren atıklar, belediye ve işletmeler için giderilmesi en zor maddelerdir. Selüloz maddesi, waste digester’ın içeriğindeki bakterilerce üretilen selülaz enzimi ile parçalanır. Böylece sert yapıdaki selüloz, suda çözünebilir sıvı hale dönüştürülür.

wd-kullanım-alanları 

WD KULLANIM ALANLARI:

* Endüstriyel Atık Su Sistemleri

* Evsel Atık Su Sistemleri

* Kırsal Alan Atık Çukurları

* Septik Tanklar ,

* Rögarlar,

* Toplama Sistemleri, ve Damlatmalı filtreler v.b

WD AVANTAJLARI:

* Atığın daha etkili parçalanmasını sağlar.

* Tıkanma sorunlarını çözer.

* Biyolojik oksijen ihtiyacını azaltır (BOİ).

* Askıda katı maddeyi azaltır (AKM).

* Hidrojen Sülfürü azaltır.

* Amonyak seviyelerini düşürür.

* Fosfor seviyelerini azaltır.

* Nitrit ve Nitrat seviyelerini düşürür.

* Kötü koku problemini giderir.

* Atığı pompalamak için daha az sıvı gerekir.

* Sıvı atığı arıtmak için gereken harcama maliyetlerini azaltır.

wd-avantajları

‘’SAFE for Humans, Pets and the Environment’’…

NO CHLORİNE
NO PHOSPHATES
NO PETROLEUM
NO NİTRATES
NO SYNTHETICS
NO OZONE DEPLETION
NO GLYCOL ETHERS
NO VOC'S
NO IRRITATION
NON TOXİC
NO CHEMİCAL
NO CARCINOGENESİS
NO SILICATES
100% HYPOALLERGENİC