facebook-icon

HAYVAN ÇİFTLİKLERİNDEKİ ATIĞIN TEMİZLENMESİ

KULLANILAN ÜRÜN: LWD (Livestock Waste Digester)

HAYVAN ÇİFTLİKLERİNDE SIK KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

 • Organik birikintiler, ağıl ve kümesleri dışarıdaki havuzlara bağlayan kanallarda tıkanmaya yol açabilir.
 • Atıklardan dolayı salınan gazlar hem çevre arazinin değerini düşürmekte hem de bitki örtüsüne zarar vermektedir.
 • Toplama havuzlarındaki taşmalar ise çevre araziyi ve yüzey sularını kirletebilir.
 • Yüksek amonyak seviyeleri erişkin ve yavru çiftlik hayvanlarına zarar verebilir ve çalışanlar için sağlıksız koşullar oluşturur.

LWD (Livestock Waste Digester)

 • LWD bu sorunları çözmek için geliştirilmiştir.
 • LWD insanlara, kümes hayvanlarına ve çevre ekosisteme zararlı olmayan bakterilerden oluşan doğal bir kombinasyondur.
 • LWD’nin ağıllardaki oluklara düzenli olarak uygulanması, çamur birikimini azaltır, kanalların tıkanmasını ve atıkları toplama havuzlarına yönlendirmek için gereken su miktarını azaltır.
 • Toplama havuzlarına düzenli aralıklarla LWD eklenmesi, atık çamuru tamamen sıvıya dönüştürür ve dışarı pompalanmasını kolaylaştırır.

LWD ETKİ MEKANİZMASI:

LWD  mililitrede en az 10.000.000 koloni forming unit olan aerobik, fakültatif ve kemolitotrofik 20 farklı tür canlı bakteri  içerir. Bu bakteriler;  ortamdaki hayvan atıklarını yiyerek beslenirler ve hidrokarbonları ve diğer organik atıkları parçalayan enzimler (katabolik) salgılarlar. Bu işlemin son ürünleri karbondioksit, su ve kısa zincirli yağ asitleridir. Zararsız olmaları ve inorganik ortamda yetiştirilmeleri nedeniyle, antibiyotik dirençleri yoktur. Atıklar yıkıldıktan sonra bu mikroplar besin yokluğu nedeniyle yavaşça azalırlar ve işlem öncesi düzeylere dönerler.

LWD KULLANIM ALANLARI:

*Tüm hayvan çiftlikleri

LWD AVANTAJLARI:

 • LWD; Her türlü çiftlik hayvanı atığının oluşturduğu çamur ve kokuyu temizler.
 • LWD; Çevre dostudur, amonyağı yok eder, atık çamuru sıvılaştırır ve toplama havuzlarından sızma olsa bile, bu sızmalar yüzey sularına zarar vermez.
 • Toplama havuzlarındaki bu sıvı, toprağı sulamada kullanılabilir. Böylece komposit uygulanmış gibi toprak zenginleşir. Ayrıca koku da giderilmiş olur.
 • LWD; İçeriğindeki bakteriler insanlar, hayvanlar ve bitkiler için zararlı değildir.

LWD UYGULAMASI:

 • Çiftliklerde LWD başlangıç olarak direk atık havuzlarına dökülür.
 • Eklenecek miktar; uygulama alanının büyüklüğüne, suyun akım hızına ve içeriğine göre değişir.
 • Etkinin sürdürülebilmesi için düzenli aralıklarla uygulanması gereklidir.

LWD UYGULAMA ARALIĞI HER ÇİFTLİKTE BİRBİRİNDEN FARKLIDIR:

Uygulama aralıkları pek çok değişkenden etkilenir. Bu değişkenlerden bazıları;

 • atık tutma süresi,
 • havuzun ya da çiftliğin  büyüklüğü,
 • atıkların ne düzeyde azaltılmasının istendiği,
 • su ısısı,
 • atık akış hızı,
 • havuzdaki çözünmüş oksijen miktarı ve
 • pH seviyesidir.

Uygulamanın ne sıklıkta ve ne şekilde yapılacağına çiftliğin incelenmesinden sonra uzmanlarımız karar verir ve çıkartılacak şemaya göre teknik ekip uygulama yapar.

‘’SAFE for Humans, Pets and the Environment’’…

NO CHLORİNE
NO PHOSPHATES
NO PETROLEUM
NO NİTRATES
NO SYNTHETICS
NO OZONE DEPLETION
NO GLYCOL ETHERS
NO VOC'S
NO IRRITATION
NON TOXİC
NO CHEMİCAL
NO CARCINOGENESİS
NO SILICATES
100% HYPOALLERGENİC