facebook-icon

YAĞ TUTUCU TEMİZLİĞİ

Yağ Tutucu  (Yağ Kapanı)  Nedir?

Yağ ayırıcılar, hayvansal ve bitkisel yağların şehir drenaj sistemine ulaşmadan tutulmasını sağlar. Bu yüzden hayvansal ve bitkisel yağların kullanıldığı veya üretildiği ticari ve endüstriyel tesislerde kullanılırlar.

Yağ Tutucu (Yağ kapanı) Nasıl Çalışır?

Yağ tutucu, sıcak yağlı suyun akışını yavaşlatarak soğumasını sağlayan bir sistemdir. Su soğudukça yağ ayrışır ve yağ tutucunun üstünde toplanır. Diğer içerik alttan akmaya devam eder. Yağ ise tankın girişinde ve çıkışında olan bölmelerde tutulur.
yağ-tutucu-temizliği

YAĞ TUTUCU TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN ÜRÜN: GREASE GRABBER

Grease Grabber Doğal bakteri ve enzim içeren bir sıvı karışımıdır. Yağ tutucuya eklendiğinde ortamdaki atık maddeleri suda çözünebilen daha küçük besin maddelerine çevirmektedir. Parçalanan besin maddeleri, ortamdaki bakteriler tarafından sindirilmektedir. Bakteriler bu sayede çoğalarak tüm atık sistemini temizleyecek daha fazla enzim üretirler. Ortamda atık kalmadığı zaman, bakterilerde beslenemeyeceği için sayıları giderek azalır.

Grease Grabberin Özellikleri:

* Çevreye duyarlıdır ve suda çözünebilir bakteri ve enzim içerir.

* Hoş limon kokuludur.

* Yağının sertleşip çökmesine neden olabilecek sürfaktan içermez.

GG Etki Mekanizması:

Yağlar (trigliseritler) ortamda bulunan canlı bakterilerin ürettiği yıkıcı enzim (lipaz) tarafından gliserol, yağ asiti ve alkole parçalanır. Bu basamak oksijen gerektirir. Daha sonra yağ asitleri ve aldehite dönüşür. Son olarak da karbondioksit, su ve basit kısa zincirli yağ asitlerine (ölü bakteri) indirgenir. Bu yıkım süreci için farklı basamaklarda farklı enzimler kullanılmaktadır.

GG Gider Borularına Etkisi:

Yağ yıkılmış olduğu için gider borularında tekrar oluşmayacaktır. Eski yöntemlerde kullanılan sabunlar ve kostik çözücüler, gres yağını sadece eritirler ve atık borusunun ilerleyen kısımlarında yağın tekrar donarak  tıkanıklıklara yol açmasına neden olabilirler. Grease Grabber ve FC-1 gibi bakteri ve enzim içeren ürünlerin kullanıldığı yağ tutucularda bu tıkanmalar görülmez.

GG Isıya Dayanıklılığı:

Grease Grabber ve FC-1‘in içindeki bakteriler, 70-80 C derecelik bir ısıya dayanabilir. Bu nedenle sıcak su kullanıldığında herhangi bir sorun olmaz. 

Yağ Tutucuda İnsan Atığı da Var İse;

Bazı yağ tutucularda insan atıklarının da olması nedeniyle ortamda dışkı koliform bakterileri (E.Coli basilleri) bulunabilir. FC-1 ve Grease Grabber’ın birlikte düzenli kullanımı koliform bakterilerinin seviyesini de düşürecektir. Bu süreç yarışmalı inhibisyondur. 

GG Kullanım Alanları : 

*  A.V.M' ler                                                                                     *  Yemekhaneler  

*  Oteller                                                                                         *  Yemek fabrikaları

*  Restoranlar                                                                                  *  Konserve fabrikaları

*  Pastaneler                                                                                   *  Yağ üretim fabrikaları

*  Hastaneler                                                                                   *  Et kesim ve paketleme  tesisleri

*  Yurtlar                                                                                         *  Kümes hayvanı işleme tesisleri

GG Avantajları:

*Yağ tutucularda Grease Grabber’ın kullanması, atık su arıtma ünitelerinin işlevini son derece kolaylaştırdığı için arıtma maliyetini düşürecektir.

* Grease Grabber sıvı olduğu için, kuru ürünlerin aksine ortama eklenir eklenmez hemen çalışmaya başlar. Dolayısıyla etkisi hemen görülmeye başlar.

* Kostik içermediğinden plastik borulara ve su tesisatına asla zarar vermez.

* Gres yağını, diğer katı ve sıvı yağları, nişasta ve proteinleri çözerek, bu organik atık maddelerin sindirilmelerini sağlar.

*Yağ tutucularında, drenaj sistemlerinde, kuyularda, rögar ve diğer atık su nakil ve arıtma sistemlerinde birikimlerin ve tıkanıklıkların oluşmasını engeller.

* Koku problemini 24-72 saat içerisinde giderir. Diğer kokulu ürünlerin yaptığı gibi suni bir maskeleme yapmaz.

GG Fiziksel Özellikleri:

Görünüm: açık kehribar rengi, hafif bulanık

Koku: sabunsu/limon

pH: 6.6 - 7.2

Özgül ağırlığı: 1.03

GG Etkinlik Parametreleri:

Etkili sıcaklık aralığı: 5°C ila 60°C

Etkili pH aralığı: 5.5 ila 9.0

Optimum pH aralığı 6.5 ila 7.5

‘’SAFE for Humans, Pets and the Environment’’…

NO CHLORİNE
NO PHOSPHATES
NO PETROLEUM
NO NİTRATES
NO SYNTHETICS
NO OZONE DEPLETION
NO GLYCOL ETHERS
NO VOC'S
NO IRRITATION
NON TOXİC
NO CHEMİCAL
NO CARCINOGENESİS
NO SILICATES
100% HYPOALLERGENİC